Que labor exercim

Divulgació del dèficit de proteccions per als professionals que ens subministra els articles de primera necessitat, i serveis mèdics, petició de col·laboració als usuaris d’impressores 3D, i coordinació del subministrament de les peces que fabriquem entre tots (atenent a: personal sanitari, forces de seguretat, instal·lacions municipals, farmàcies, comerç local, etc…), de manera gratuïta.

Comptem per a això amb la inestimable, col·laboració , sense la qual no podríem, dur a terme la iniciativa, del personal de protecció civil, voluntariat de l’Ajuntament de L’Hospitalet, així com, personal de les forces de seguretat de la nostra ciutat.